Ištraukos iš sovietinių moksleivių rašinių

Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.

Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai nebūtų reikėję žudytis, ir ji dar gautų pašalpą.

Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

Ant savo galo vabalas turi švieselę, kuria ir vilioja pateles.

Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų…

Tarasas Bulba turėjo du sūnus: Ostapą ir Benderį.

Pačios gražiausios rajono karvės prizą išlošė mūsų gerbiamoji mero žmona.

Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą…

Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.

Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko…

Ji buvo labai išsilavinusi, todėl kvėpinosi kvepalais.

Perskaitęs savo “Dievų mišką“ Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.

Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.

Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.

Karvė – tai didelis gyvūnas, kuris savo kampuose turi kojas.

Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.

Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną…

Po to, kai Oneginas išvažiavo, Tatjana dažnai lankydavosi jo kabinete ir palaipsniui tapo moterimi.

Dubrovskis santykiaudavo su Maša per šoną. It šuo sustaugė nežmonišku balsu.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

Pavelas Petrovičius atvažiavo į dvikovą su baltais pantalonais.

Jie išsiskyrė ir pasigirdo šūvis. Och! – tarė jis laužyta lietuvių kalba.

juokeliai