Juokingiausios frazės iš moksleivių rašinių

 • Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.
 • Šuo lojo nežmonišku balsu.
 • Laikui bėgant aš artimiau susipažinau su tuo svečiu ir supratau, kad tai mano močiutė.
 • „Daėjau“ iki kitos meilės rūšies – tai meilė tarp šeimos narių.
 • Turbūt močiutei plyštų širdis iš džiaugsmo, kad kiekvieną minutę esate pasiruošęs padėti jai.
 • Sportininkas pasiekia daug geresnių rezultatų sporto srityje, jei jis pats jaučia meilę savo sirgaliams, galbūt net savo šuniui.
 • Paskolos verslui atsirado dar tada, kai žmonės medžiojo mamutus.
 • Jos veidas nušvisdavo, lūpos išsilenkdavo.
 • Manoma, kad pirma atsirado Adomas, vėliau jam išėmė inkstą ir sukūrė Ievą.
 • Kiti mano, kad atsiradus beždžionei, po truputį pradėjo vystytis žmogus.
 • Dar po 30 m. išvis pasensiu, nupliksiu, susiraukšlėsiu kaip koks surūgęs obuolys.
 • Kai obuoliai gulėjo šalia, ant žemes, jie buvo tarsi močiutė.
 • Į pasaulį kasdien ateina vis naujų gyvybių, o senosios traukiasi!
 • Aš esu pasaulyje kaip mikroorganizmas. Aš tik mažas taškelis daugiamilijardiniame pasaulyje, lyg mažytis užtėkštas rašalo lašelis ant didžiulio gaublio.
 • Laikau save jau nebesubrendėle.
 • Kai dar nėjau į 7 klasę jaučiausi mažesnio rango nei dabar.
 • Kai augi, auga ir protas.
 • Tai bus ne paprastas, o branduolinis karas. Žmonės žus kaip dinozaurai, bet skausmingiau.
 • Esu paauglys, dar nenoriu greitai subręsti ir tapti nuo savęs priklausomu.
 • Mes esame ne vieninteliai gyviai šiame pasaulyje.
 • Reikia dirbti ir gyventi taip, kad mus supantys augalai, gyvūnai ir žmonės būtų patenkinti.

linksmas augalas

 

 

 

Moksleivių mokyklinių rašinių perlai

 • Bandymai protingai nusišnekėti
 • Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laikė vištas ir net žmones.
 • Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.
 • Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.
 • Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius.
 • Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti.
 • Antanas Vienuolis buvo garsus todėl, kad gimė prie Šventosios.
 • Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.
 • Afrikoje daug krokodilų ir kitokių didelių gyvačių.
 • Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.
 • Aš mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti.
 • Mūsų klasė krepšinį pralaimėjo dėl to, kad mūsų aukštaūgiai yra maži.
 • Cvirkos plaukai būdavo nesušukuoti ir visą laiką juokdavosi.
 • Pavasarį kaimiečiai sėja miežius, avižas ir kitus kukurūzus.
 • Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo.
 • Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.
 • Pričkus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro.
 • Vasarą reikia laiku nupjauti javus, uogas, grybus, kad žiemą nebūtų nuobodu nuobodžiauti.
 • Mes miegojom, bet mums nesimiegojo.
 • Kai kurios beždžionės medžiuose kaba aukštyn galva.
 • Aš puoliau gelbėti skęstančio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.
 • Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.
 • Per šienapjūtę skambėdavo dainos, surištos su šieno pjovimu.
 • Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.
 • Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai būtų nereikėję žudytis ir ji dar gautų pašalpą.

paskenduolė

 

 

Ištraukos iš sovietinių moksleivių rašinių (II)

Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai

Mūsų ūkyje kiekviena melžėja duoda vidutiniškai po 10 litrų pieno per dieną.

Visas parduotuvės pardavėjo užpakalinis praėjimas buvo užverstas dėžėmis.

Šunokas net savo išvaizda buvo panašus į šunį.

Su karve atlikau kontrolinį melžimą.

Jis visuomet toks būdavo: rankose šautuvas, o pats visuomet priekyje.

Praktikos metu kiekviena moksleivė privalėjo įregistruoti ir atlikti penkis gimdymus.

Plaukai sušukuoti į užpakalį.

Vairuotojas bijojo vietos, iš kurios pasirodo vaikai.

Į nušienautą pievą paskyriau arklį su jauna grėbėja.

Pilietis J. B. pragėrė 2 avis, 10 vištų, karvę, žmoną ir kitus gyvulius.

Automobilis apvirto ir užsimušė.

Surinktas vaistažoles pardavėm vaistinei kartu su klasės auklėtoja.

Kambaryje sėdėjo du žmonės ir milicininkas…

Berniukai kvėpuoja pilvu, o mergaitės – šlaunimis.

Kai senovės egiptiečiai mirdavo, jie išsibalzamuodavo.

Žana d’Ark buvo vienintelė mergelė Prancūzijoje, už ką ir susilaukė bausmės.

Brisius paseno ir nebetiko naudojimui.

Prie carų už rūkymą nukirsdavo galvą, bet ir nukirtus atkaklūs vis tiek rūkė.

Tigras – tai ta pati, tik didingai alkana katė.

Mergaitės ėjo sniegu ir draugiškai girgždėjo kojomis.

Geriausi mokiniai talpinami į stendą.

Prieš arimo varžybas žemės ūkio inžinieriai kruopščiai patikrino kiekvieno traktoriaus techninį stovį ir teorines žinias.

Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laikė vištas ir net žmones.

Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.

Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.

Ištraukos iš sovietinių moksleivių rašinių

Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.

Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai nebūtų reikėję žudytis, ir ji dar gautų pašalpą.

Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

Ant savo galo vabalas turi švieselę, kuria ir vilioja pateles.

Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų…

Tarasas Bulba turėjo du sūnus: Ostapą ir Benderį.

Pačios gražiausios rajono karvės prizą išlošė mūsų gerbiamoji mero žmona.

Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą…

Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.

Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko…

Ji buvo labai išsilavinusi, todėl kvėpinosi kvepalais.

Perskaitęs savo “Dievų mišką“ Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.

Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.

Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.

Karvė – tai didelis gyvūnas, kuris savo kampuose turi kojas.

Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.

Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną…

Po to, kai Oneginas išvažiavo, Tatjana dažnai lankydavosi jo kabinete ir palaipsniui tapo moterimi.

Dubrovskis santykiaudavo su Maša per šoną. It šuo sustaugė nežmonišku balsu.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

Pavelas Petrovičius atvažiavo į dvikovą su baltais pantalonais.

Jie išsiskyrė ir pasigirdo šūvis. Och! – tarė jis laužyta lietuvių kalba.

juokeliai