Autokratinis valdymas: kokie jo bruožai?

Autokratinis valdymas yra valdymo sistema, kurioje aukščiausioji valdžia yra sutelkta vieno asmens rankose ir kurio valdžia neturi jokių teisinių apribojimų ar visuomenės kontrolės (išskyrus galbūt numanomą perversmo ar masių sukilimo grėsmę). Absoliutinė monarchija ir diktatūra yra pagrindinės istorinės autokratijos formos. Labai ankstyvaisiais laikais terminas „autokratas“ buvo rašomas ant monetų ir jis reiškė palankią valdovui ypatybę artimą sąvokai „interesų konfliktų neturėjimas“. Viduramžiais graikų kalbos terminas „Autocrates“ buvo naudojamas kiekvienam turinčiam imperatoriaus titulą apibūdinti, neatsižvelgiant į faktinę monarcho galią. Kai kurie istoriniai slavų monarchai, pavyzdžiui, Rusijos carai ir imperatoriai titulą „Autokratas“ buvo pridėję kaip oficialų savo titulą tam, kad išsiskirtų iš konstitucinių monarchų Europoje. Kartais autokratinis valdymas siejamas su totalitarizmu ar karine diktatūra, bet tai nebūtinai sutampa. Totalitarizmas yra sistema, kai valstybė kontroliuoja visas socialinio gyvenimo sritis – tai gali būti kontroliuojama diktatoriaus, kurio autokratinis stilius, tačiau totalitarizmas gali būti vykdomas ir per kolektyvinę lyderystę, chuntą ar vieną politinę partiją. Šiais laikais autokratija kartais vadinama ne tik politinė sistema, bet ir verslo valdymo ir vadovavimo jam būdas.