Juokingiausios frazės iš moksleivių rašinių

 • Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.
 • Šuo lojo nežmonišku balsu.
 • Laikui bėgant aš artimiau susipažinau su tuo svečiu ir supratau, kad tai mano močiutė.
 • „Daėjau“ iki kitos meilės rūšies – tai meilė tarp šeimos narių.
 • Turbūt močiutei plyštų širdis iš džiaugsmo, kad kiekvieną minutę esate pasiruošęs padėti jai.
 • Sportininkas pasiekia daug geresnių rezultatų sporto srityje, jei jis pats jaučia meilę savo sirgaliams, galbūt net savo šuniui.
 • Paskolos verslui atsirado dar tada, kai žmonės medžiojo mamutus.
 • Jos veidas nušvisdavo, lūpos išsilenkdavo.
 • Manoma, kad pirma atsirado Adomas, vėliau jam išėmė inkstą ir sukūrė Ievą.
 • Kiti mano, kad atsiradus beždžionei, po truputį pradėjo vystytis žmogus.
 • Dar po 30 m. išvis pasensiu, nupliksiu, susiraukšlėsiu kaip koks surūgęs obuolys.
 • Kai obuoliai gulėjo šalia, ant žemes, jie buvo tarsi močiutė.
 • Į pasaulį kasdien ateina vis naujų gyvybių, o senosios traukiasi!
 • Aš esu pasaulyje kaip mikroorganizmas. Aš tik mažas taškelis daugiamilijardiniame pasaulyje, lyg mažytis užtėkštas rašalo lašelis ant didžiulio gaublio.
 • Laikau save jau nebesubrendėle.
 • Kai dar nėjau į 7 klasę jaučiausi mažesnio rango nei dabar.
 • Kai augi, auga ir protas.
 • Tai bus ne paprastas, o branduolinis karas. Žmonės žus kaip dinozaurai, bet skausmingiau.
 • Esu paauglys, dar nenoriu greitai subręsti ir tapti nuo savęs priklausomu.
 • Mes esame ne vieninteliai gyviai šiame pasaulyje.
 • Reikia dirbti ir gyventi taip, kad mus supantys augalai, gyvūnai ir žmonės būtų patenkinti.

linksmas augalas

 

 

 

Moksleivių mokyklinių rašinių perlai

 • Bandymai protingai nusišnekėti
 • Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laikė vištas ir net žmones.
 • Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.
 • Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.
 • Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius.
 • Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti.
 • Antanas Vienuolis buvo garsus todėl, kad gimė prie Šventosios.
 • Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.
 • Afrikoje daug krokodilų ir kitokių didelių gyvačių.
 • Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.
 • Aš mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti.
 • Mūsų klasė krepšinį pralaimėjo dėl to, kad mūsų aukštaūgiai yra maži.
 • Cvirkos plaukai būdavo nesušukuoti ir visą laiką juokdavosi.
 • Pavasarį kaimiečiai sėja miežius, avižas ir kitus kukurūzus.
 • Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo.
 • Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.
 • Pričkus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro.
 • Vasarą reikia laiku nupjauti javus, uogas, grybus, kad žiemą nebūtų nuobodu nuobodžiauti.
 • Mes miegojom, bet mums nesimiegojo.
 • Kai kurios beždžionės medžiuose kaba aukštyn galva.
 • Aš puoliau gelbėti skęstančio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.
 • Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.
 • Per šienapjūtę skambėdavo dainos, surištos su šieno pjovimu.
 • Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.
 • Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai būtų nereikėję žudytis ir ji dar gautų pašalpą.

paskenduolė

 

 

Ištraukos iš sovietinių moksleivių rašinių (II)

Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai

Mūsų ūkyje kiekviena melžėja duoda vidutiniškai po 10 litrų pieno per dieną.

Visas parduotuvės pardavėjo užpakalinis praėjimas buvo užverstas dėžėmis.

Šunokas net savo išvaizda buvo panašus į šunį.

Su karve atlikau kontrolinį melžimą.

Jis visuomet toks būdavo: rankose šautuvas, o pats visuomet priekyje.

Praktikos metu kiekviena moksleivė privalėjo įregistruoti ir atlikti penkis gimdymus.

Plaukai sušukuoti į užpakalį.

Vairuotojas bijojo vietos, iš kurios pasirodo vaikai.

Į nušienautą pievą paskyriau arklį su jauna grėbėja.

Pilietis J. B. pragėrė 2 avis, 10 vištų, karvę, žmoną ir kitus gyvulius.

Automobilis apvirto ir užsimušė.

Surinktas vaistažoles pardavėm vaistinei kartu su klasės auklėtoja.

Kambaryje sėdėjo du žmonės ir milicininkas…

Berniukai kvėpuoja pilvu, o mergaitės – šlaunimis.

Kai senovės egiptiečiai mirdavo, jie išsibalzamuodavo.

Žana d’Ark buvo vienintelė mergelė Prancūzijoje, už ką ir susilaukė bausmės.

Brisius paseno ir nebetiko naudojimui.

Prie carų už rūkymą nukirsdavo galvą, bet ir nukirtus atkaklūs vis tiek rūkė.

Tigras – tai ta pati, tik didingai alkana katė.

Mergaitės ėjo sniegu ir draugiškai girgždėjo kojomis.

Geriausi mokiniai talpinami į stendą.

Prieš arimo varžybas žemės ūkio inžinieriai kruopščiai patikrino kiekvieno traktoriaus techninį stovį ir teorines žinias.

Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laikė vištas ir net žmones.

Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.

Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.

Naujoji klasiokė

Viskas prasidėjo šiandien mokykloje per ilgąją pertrauką. Kaip visada einu parūkyti. Grįžtu neparūkęs. Nueinu į valgyklą, nusiperku kolos ir atiduodu ją geriausiam savo draugui, kad šiandien nemuštų. Prisiklijuoju užrašą ant nugaros “Spirk man“, kad tik kas atkreiptų į manę dėmesį. Einant koridoriumi sutikau merginą su mini sijonėliu ir maikute ant kurios užrašyta “Baby one more time…“, man jos iš karto pagailo, susimąsčiau kelinto kūdikio mergina laukiasi. Begalvodamas nepastebėjau kaip ji atsidūrė priešais mane ir pasakė:
– Labas, aš Rasa, esu naujokė. Gal galėtum aprodyti mokyklą?
– Žinoma-pasakiau vargšelei ir pagyriau jos gražią figūrą. Ji nusišypsojo ir paėmė mano, nuo porno filmų užgrūdinta, dešiniąją ranką. Beeidamas pastebėjau, kad visi žiūrėjo į Rasą. Matyt, ir jiems jos pagailo. Prie mūsų pribėgo geriausias mano draugas ir netikėtai grąžino kolos buteliuką bei padavė 20 litų. Pagalvojęs, kad jam pasimaišė pasiūliau merginai atsigerti.
– O tu krūtas.. – sako mergina. Nesupratęs ką ji turi omeny tiesiog linktelėjau galva.
– O kur čia tualetas? – paklausė Rasa. Nuvedęs ją, parodžiau pirštu į liuksą esantį šalia mokytojų kambario.
– Gal užeisi kartu? Man kažkodėl labai silpna.. – susirūpinusiu žvilgsniu apžiūrėjęs ją, mintyse sukalbėjau Tėve mūsų, kad tik merginos kūdikiui nebūtų nieko nutikę. Įėjusi ji atsisėdo ant palangės ir meiliai nusišypsojusi sukryžiavo kojas. Supratęs užuomina pasijutau nepatogiai.. vargšė Rasa nesulaiko šlapimo! Nusisukau ir liepiau jai atlikti ką norėjusi. Po kelių akimirkų girdžiu žingsnius lėtai einančius prie manęs ir tyliai šnabždantį balselį:
– Paimk mane, paimk… – Ir kaip aš apie tai anksčiau nepagalvojau? Nusistebėjau savo bukumu. Pakėlęs ją nunešiau link palangės ir švelniai paguldžiau…Tada numoviau jai sijoną, kelnaites bei liepiau praskėsti kojas. Jau buvau pasiruošęs priimti kūdikį. Tačiau suskambėjo skambutis, o kadangi mokslai svarbiausia pasakiau, kad nieko negaliu padėti ir nubėgau klasės link…

 

mokine

Ištraukos iš sovietinių moksleivių rašinių

Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.

Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai nebūtų reikėję žudytis, ir ji dar gautų pašalpą.

Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

Ant savo galo vabalas turi švieselę, kuria ir vilioja pateles.

Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų…

Tarasas Bulba turėjo du sūnus: Ostapą ir Benderį.

Pačios gražiausios rajono karvės prizą išlošė mūsų gerbiamoji mero žmona.

Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą…

Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.

Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko…

Ji buvo labai išsilavinusi, todėl kvėpinosi kvepalais.

Perskaitęs savo “Dievų mišką“ Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.

Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.

Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.

Karvė – tai didelis gyvūnas, kuris savo kampuose turi kojas.

Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.

Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną…

Po to, kai Oneginas išvažiavo, Tatjana dažnai lankydavosi jo kabinete ir palaipsniui tapo moterimi.

Dubrovskis santykiaudavo su Maša per šoną. It šuo sustaugė nežmonišku balsu.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

Pavelas Petrovičius atvažiavo į dvikovą su baltais pantalonais.

Jie išsiskyrė ir pasigirdo šūvis. Och! – tarė jis laužyta lietuvių kalba.

juokeliai

Iš mokyklos gyvenimo (+keletas bajerių)!

Manau, jog mano mokyklos vidiniu gyvenimu turėtų susidomėti socialiniai pedagogai. Galbūt slaptas skalbinių paviešinimas internetinėje erdvėje atkreips galinčių padėti specialistų dėmesį. 🙂

Ne, čia ne mūsų klasė - šiaip mokyklos dvasia alsuoja

Štai kad ir vienas epizodas iš mokyklos gyvenimo. Pertrauka. Stovime prie anglų kalbos kabineto ir laukiam pamokos. Visi draugiškai kalbam, skaldom mini-bajerius, atrodo, kad viskas gražu ir tvarkinga. Staiga vienam vaikinui kažkas susišviečia ir jis prabyla. Net ne žodžiai, o tyras išminties šaltinis pradeda trykšti iš jo burnos:

– Čečėnai, eik mišrainės pavalgyk.

WTF?! Prie ko čia mišrainė? Išvis, prie ko čia apskritai kas nors? Kur šiame sakinyje bent menkiausios logikos užuomazgos ar priežastiniai ryšiai? “Eik Tu nx“, – kaip pasakytų Robertas Javtokas.

Dar vienas, šįkart iš matematikos pamokos:
– Tavo galva kvadratinė.
– O tavo – šešiakampė.
*Per tą pačią pamoką*
– Tomai, Tavo veidas – taisyklingoji prizmė.
WWWWWWWWWWWTTTTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFF?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Truputis rasinės ir etninės neapykantos:
*Apie tamsaus gymio vaikiną, kuris šiaip jau visai kietas ir mėgstamas ten.*
– Žinok, taip tik atrodo, kad jis su tavim kalbas. Iš tikruju jis visus į Al-Qaeda verbuoja.
*Apie ryškiai rudo įdegio merginą*
Mokytoja: – Kitą savaitę vyks klasės fotosesiją. Nusifotografuosit visi, o po to galėsit pasirinkti foną: mėlyną, žalią arba rudą.
Mokinys: – Mokytoja, bet rudo tai tikrai negalėsim rinktis. Juditos tada nesimatys.

Šiaip išsprūdo:
– Rytų trumpuma. Oi, bl…

Ankstesnėje mokykloje, kurią lankiau nuo 9-os iki 11-os klasės, buvau įpratęs, kad kai mokinys pamokos metu kelia ranką, tai jis arba nori kažko paklausti, arba pasisakyti susijusiu klausimu. Pasirodo, taip yra ne visur. Vyksta matematikos pamoka, sprendžiam uždavinius, staiga pakyla ranka. Net neatkreipiau į tai dėmesio, nes pagalvojau, kad klasės draugas tiesiog nesuprato uždavinio.
– Moookytoja, Domas išsimaudęs antakius džiovina. 🙂
Ir kaip taip sugalvoti? :)